Specijalne freze GH / NPM (Volfram karbid)

Specijalne freze GH / NPM (Volfram karbid)

Zahvaljujući produženom vijeku trajanja reljefnog reza Specijalne freze GH donose znatne uštede u radu.

Posebno, troškovi mogu biti smanjeni kod obrade VMK ljuskica izrađenih od neplemenitih metalnih legura.

Kategorija:
VIŠE