Quadro – vosak u štapićima

Quadro – vosak u štapićima

Voštani štapići kvadratnog oblika izrađeni od extra-tvrdog posebnog voska ne mogu se deformirati na sobnoj temperaturi.

Na ovaj način distorzija voska se izbjegava kod uklanjanja sa modela. To je ključni preuvjet za precizan zubotehnički rad.

 

Asortiman – 150 komada
65 kom 1.75 mm
50 kom 2.25 mm
35 kom 3.00 mm
REF 430 0164 0

VIŠE