Odljevni kanali za centrifugalno lijevanje

Odljevni kanali za centrifugalno lijevanje

Odljevni kanali i glave za ispiranje za sve tehnike lijevanja koje osiguravaju homogene, uniformne i predvidljive rezultate.

VIŠE