Odljevni kanali za centrifugalno lijevanje za velike doljeve

Odljevni kanali za centrifugalno lijevanje za velike doljeve

Odljevni kanali i glave za ispiranje za sve tehnike lijevanja koje osiguravaju homogene, uniformne i predvidljive rezultate.

VIŠE