MKZ EM-Aktivator

MKZ EM-Aktivator

MKZ EM-Aktivator može se koristiti samo u kombinaciji s MKZ Primerom – u omjeru 1:1 za kondicioniranje plemenitih metalnih okvira (Au, Ag, Pt, Pd) te kako bi se postigla kemijske veza s kompozitima kao što crea.lign.

Kategorija: