haptosil D

haptosil D

haptosil D je dodatno stvrdnjavajući gnječeni silikon s tvrdoćom od 90 Shore A. Koristi se za izradu egzaktnih i stabilnig ključeva. haptosil D najčešće se koristi u kombinaciji s drugim visio.sil silikonima kako bismo dobili dodatnu stabilnost tih materijala.

Kategorija: