Giflex-TR Master x-tray

Giflex-TR Master x-tray

Posebni dijamantni disk za obradu akrila.

Giflex-TR Master X-tray obložen je grubim dijamantnim pijeskom. Pema tome, učinak hlađenja tijkom obrade akrila postiže se već na dijamantnoj površini.

 

REF 340 00M2 5

Kategorija:
VIŠE