combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer je lagani, dvostruko stvrdnjavajući materijal koji osigurava savršenu njegu.

 

Ovaj sustav lijepljenja znanstveno je testiran na sveučilištu. Kompatibilan je s metalima te je savršeno prikladan pri korištenju na mehaničkim retencijama. Dostupan je u tri zubne i jednoj gingivnoj boji kako bi se, u kombinaciji s combo.lign, osigurala stabilnost boje u svim njezinim nijansama.

Kategorija: